Krohvitud fassaadid

Vahtpolüstüreenist seinasoojustus-süsteem sobib nii eramutele kui ka ühiskondlikele mineraalse aluspinnaga hoonetele.

Süsteemi puhul soojustusplaadid (tugevusklass EPS 60 ja rohkem) liimitakse mineraalsele aluspinnale spetsiaalse liimseguga. Vajaduse korral tüübeldatakse. Avade ja hoone nurgad tugevdatakse nurgaprofiilidega. Plaatide pind armeeritakse klaasfiibrist võrguga. Armeeringkiht krunditakse spetsiaal kvartskrundiga ja kaetakse kas mineraalse või polümeerse õhekrohvikihiga. Mineraalse krohvi puhul krohvi pind peale kuivamist värvitakse vastavat tooni fassaadivärviga, polümeerse krohvi puhul on võimalik krohv toonida vajalikule toonile. Saadud fassaadipind on nägus ja hooldusvaba. Polumeerse krohvipinda on võimalik pesta isegi survepesuriga.

Antud fassaadisojustus-süsteemi puhul kasutame firmade CAPAROL ja EJOT poolt toodetud kvaliteetmaterjale ja tarvikuid