Puitfassaadid

Puiduga on vooderdatud hooneid Eestis aastasadu. Rohkesti on säilinud ennesõja-aegseid puitehitisi ja tööliselamuid, millel on kätte jõudnud aeg vahetada vana vooder uue vastu ja küttekulude kokkuhoiu mõttes ka soojustada.

Puitkonstruktsiooniga hoone soojustamiseks ei sobi vahtpolüstüreenist soojustus, küll aga mineraalvill. Soojustuse läbipuhumise vältimiseks kaetakse vill tuuletõkkeplaadiga. Puitvooder paigaldatakse tuuletõkkeplaadile, jättes vahele tuulutusvahe laudise tuuldumiseks.. Karkassimaterjalid ja distantsliistud immutatakse puidukaitsevahendiga. Puitvooder krunditakse ja värvitakse.

Korralikult paigaldatud ja hooldatud puitvooder võib kesta aastakümneid.